Текст меморандуму для підпису

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між Коаліцією «Прозорі ради» та ___ (політична партія/кандидат/тощо)

 

м. Дніпропетровськ                                                                                                  «19» жовтня 2015 р.

 

Ми, учасники Коаліції «Прозорі Ради,» яка представляє понад 50 громадських організацій, від імені якої діє ГО «Інститут реформ та інновацій» та ___________________________ (політична партія, кандидат), що балотується до органів місцевого саврядування України на чергових виборах до місцевих рад 2015 року, (далі разом – «Сторони»)

 

з метою втілення в життя найкращих світових практик в сфері місцевого самоврядування,

керуючись положеннями чинного законодавства та Конституцією України,

зважаючи на значимість ролі органів місцевого самоврядування в економічному та політичному житті країни в рамках впровадження децентралізації,

беручи до уваги проведення активної всеукраїнської кампанії із запобігання корупції на всіх рівнях органів влади

 

домовились про наступне:

Стаття 1:

___________________ (політична партія, кандидат) у разі обрання до органів місцевого самоврядування України зобов’язується (через своїх представників – міських голів та обраних депутатів місцевих рад):

 1. Сприяти імплементації чинних норм антикорупційного законодавства, закріплених в ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», ЗУ «Про запобігання корупції», ЗУ «Про здійснення державних закупівель», “Про відкритість використання публічних коштів,” “Про відкритті данні” до Регламенту відповідної ради, Положення про постійні депутатські комісії, Регламенту виконавчого комітету ради (для облрад Президії) та до Статуту територіальної громади, які їх мають, зокрема шляхом винесення на голосування та підтримки при голосуванні в сесійному залі рішень, що стосуються:
 • Визначення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у раді.
 • Визначення постійної депутатської комісії, яка контролює питання конфлікту інтересів.
 • Доступу громадян на засідання виконавчого комітету ради.
 • Доступу громадян на засідання постійних депутатських комісій.
 • Порядку оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій ради.
 • Визначення доступного механізму ініціювання громадських слухань.
 • Визначення доступного механізму місцевої ініціативи.
 • Визначення порядку звітування депутатів ради перед членами територіальної громади.
 • Визначення порядку звітування Голови ради перед членами територіальної громади.
 • Приведення у відповідність до змін в чинному законодавстві пунктів регламенту ради щодо звільнення Голови ради.або Міського голови

 

 1. Сприяти імплементації до нормативно-правових актів ради чинних норм ґендерного законодавства, закріплених в ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», зокрема шляхом винесення на голосування та підтримки при голосуванні рішень, що стосуються:
 • Визначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 • Затвердження місцевої програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків.
 • Визначення принципу дотримання ґендерної рівності в органах місцевого самоврядування.
 • Врахування принципів ґендерної рівності у формуванні кадрового резерву.
 • Затвердження цільової програми, що сприяє вільному доступу та зручному перебуванню в органах місцевого самоврядування, комунальних установах та організаціях жінок з дітьми.

 

 1. Сприяти впровадженню в роботу ради найкращих існуючих практик доступності та відкритості органів місцевого самоврядування в Україні, зокрема шляхом винесення на голосування та підтримки при голосуванні рішень, що стосуються:
 • Затвердження процедури участі громадськості в процесі формування/розгляду/прийняття бюджету.
 • Введення практики візуалізованої публікація видатків бюджету за сферами, установами та організаціями на офіційному веб-сайті.
 • Введення практики завчасного інформування про засідання постійних депутатських комісій ради.
 • Затвердження порядку оприлюднення стенограм пленарних засідань ради.
 • Затвердження порядку оприлюднення протоколів засідань виконавчого комітету ради.
 • Введення практики прямої відео-трансляція засідань виконавчого комітету ради.
 • Введення практики прямої відео-трансляція засідань постійних депутатських комісій.
 • Затвердження порядку оприлюднення інформації про помічників-консультантів депутатів ради.
 • Затвердження порядку оприлюднення Декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру всіх депутатів ради.

Стаття 2:

Учасники Коаліції «Прозорі Ради» зобов’язуються:

 1. Надати _____________ (назва партії, ім’я кандидата) висновки та рекомендації щодо відповідності основних нормативно-правових актів _________________ (назва ради) нормам чинного законодавства, зокрема Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету (для облради – президія), Положення про постійні депутатські комісії, Статуту територіальної громади тощо.
 2. Проінформувати українське суспільство, в тому числі громаду міста Дніпропетровська, про підписання меморандуму (назва партії) та про зміст взятих зобов’язань.
 3. Професійно та не заангажовано висвітлювати діяльність (назва партії), щодо підтримки вищевказаних рішень.

Стаття 3:

Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень міських голів та депутатів, які будуть обрані на чергових місцевих виборах 2015 від політичної партії.

Стаття 4:

Цей Меморандум може бути змінений або доповнений за взаємною домовленістю Сторін шляхом підписання Додаткової угоди, яка буде невід’ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 5:

Цей Меморандум складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Від імені Коаліції «Прозорі ради»
директор ГО «Інститут реформ та інновацій»
Від імені політичної партії
(кандидат – від свого імені)
______________________ С. Г. Абрамов ________________________________________
%d блогерам подобається це: