Концепція щодо вирішення питання з незаконними тимчасовими спорудами (ТС)

Етап 1: Регуляторний акт.

Мета – визначити (ідентифікувати) і закріпити власника ТС.

Регуляторним актом зобов’язують всіх власників тимчасових споруд для провадження господарської діяльності (далі – об’єкт) у тримісячний строк з дати прийняття цього регуляторного акту, подати у виконком міської ради Заяву про належність об’єкта заявнику. У заяві обов’язково вказується місцезнаходження об’єкта, його площа (зовнішні габаритні розміри), прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний податковий номер Заявника або найменування та код ЄДРПОУ для юридичних осіб. До заяви заявник повинен додати фотографії об’єкта з усіх доступних сторін і не менше 2-х фото з прив’язкою до місцевості. До заяви також обов’язково прикладаються роздруківка або ксерокопія частини карти міста із зазначенням точного місця знаходження об’єкта для зручності його ідентифікації. Найкраще – GPS-точка у форматі 00° 00’00.00″. По кожному об’єкту подається окрема заява.

Кожен об’єкт, по якому заявник подав заяву, вноситься до єдиного реєстру тимчасових споруд та такому об’єкту присвоюється ідентифікаційний номер, який в обов’язковому порядку повинен знаходитися на доступному для огляду місці на об’єкті. При цьому на кожен об’єкт видається індивідуальний QR-код, який заявник обов’язково кріпить на тимчасову споруду в недоступному для вологи і вільному для огляду місці.

В інтересах власників тимчасових споруд якомога раніше подати Заяву, адже внесений до реєстру буде саме той заявник, який першим подав заяву у встановленій формі. Міський виконком не буде встановлювати приналежність прав тій чи іншій особі, адже на такі споруди немає правовстановлюючих документів. Виконком буде лише реєструвати заяви і вести облік об’єктів. Спори про належність об’єктів тому чи іншому заявнику повинні розглядатися в позовному порядку цивільними або господарськими судами, де виконком буде третьою стороною без самостійних вимог.

По закінченню тримісячного терміну на подачу Заяв, всі об’єкти, по яких заяви подані не були, в порядку статті 347 Цивільного кодексу України, визнаються такими, від яких власник відмовився.

Регуляторний акт може бути прийнятий як міською радою, так і виконкомом міськради.

Етап 2: Власність на незареєстровані об’єкти.

Мета – позначити міськраду власником об’єктів, які не зареєстровані.

У день закінчення тримісячного терміну для подачі заяви на реєстрацію об’єкта, міська рада публікує відкриту заяву про те, що, в порядку статті 336 Цивільного кодексу України, всі об’єкти, заяву про реєстрацію яких не були подані у встановлений 3-місячний термін, стають власністю територіальної громади міста в особі міської ради з моменту публікації.

Публікація заяви здійснюється на сайті міської ради та в місцевих офіційних друкованих засобах масової інформації, супроводжується виступом по регіональним телеканалам.

Далі, протягом двомісячного терміну з дати публікації, уповноважені співробітники комунальних підприємств та департаменту споживчого ринку та сфери послуг міської ради пройдуть всі тимчасові споруди і присвоять індивідуальні номери власності міськради всім об’єктам, на яких відсутні QR-коди або у разі невідповідності QR-коду місцезнаходженню об’єкта.

Так визначаються власники всіх об’єктів, які знаходяться на території міста, тобто кожен об’єкт з цього моменту закріплений за певним власником.

Етап 3: Визначення правил існування об’єктів.

Мета – визначити допустиму локацію об’єктів і плату за розміщення об’єктів.

З моменту реєстрації об’єкта за заявником, він вважається власником об’єкта і у нього виникає зобов’язання оплачувати встановлену плату за розміщення об’єкта. Плата за розміщення об’єкта справляється до міського бюджету щомісяця в розмірі, встановленому рішенням сесії міської ради з розрахунку за квадратний метр об’єкта. Тариф прив’язаний до місцезнаходження об’єкта (зонуванню).

До моменту реалізації цього етапу, паралельно з виконанням Етапів 1 і 2, повинні бути проведені наради про визначення «зелених» зон, в яких допустимо розміщення об’єктів. Закріплення «зелених» зон можливе як рішенням сесії міськради, так і рішенням виконкому. Визначення зон і встановлення розмірів оплати бажано закріпити одним рішенням сесії міськради.

Таким рішенням визначається, що в разі знаходження об’єкта в «зеленій» зоні, у власника виникає тільки зобов’язання з оплати щомісячної плати. Якщо ж об’єкт перебуває за межами «зеленої» зони, то у власника виникає зобов’язання або перемістити об’єкт на територію «зеленої» зони, повідомивши про зміну місцезнаходження об’єкта виконком, або знести (демонтувати) свій об’єкт. Для реалізації своїх намірів власникам відводитися один місяць. Місячний термін для реалізації намірів власників повинен початися після закінчення Етапу 1.

У разі ухилення від виконання вимог про переміщення в «зелену» зону об’єкта, власникам такого об’єкта виписується штрафна санкція у розмірі, встановленому цим же рішенням сесії. Одномоментно з винесенням штрафної санкції, виноситися припис і встановлюється додатковий термін в один місяць з дати накладення штрафу для реалізації наміру. У разі повторного або подальшого ухилення від виконання розпоряджень, власнику виписується штрафні санкції, які з кожним невиконанням припису подвоюються. Штрафні санкції сплачуються до міського бюджету безпосередньо. Термін для оплати штрафних санкцій – 15 днів.

При ухиленні від оплати штрафних санкцій, через виконавчу службу, стягнення може бути звернено на ТС в загальному порядку.

Етап 4: Реалізація права власності на об’єкти міськрадою.

Мета – отримання прибутку.

З тими об’єктами, щодо яких заява на стадії Етапу 1 не була подана, право власності на Етапі 2 фіксується за територіальною громадою в особі міської ради та шляхи поводження з об’єктами наступні.

У випадках звернення Заявників із заявою про належність об’єкта з пропуском тримісячного строку для подання заяви, Заявник повинен подати докази пропуску строку з поважних причин. У разі визнання пропуску строку з поважної причини, і відсутності реєстрації об’єкта за іншим заявником, якщо об’єкт зареєстрований за територіальною громадою в особі міської ради, Заявник повинен сплатити до міського бюджету:

– Штраф за пропуск строку в розмірі, встановленому рішенням сесії міської ради;

– Плату за розміщення об’єкта, за весь час, починаючи з дати початку справляння такої плати;

– У разі переміщення об’єкта в «зелену» зону силами міської ради, компенсувати вартість такого переміщення.

Об’єкти, що перебувають у власності міської ради, можуть бути:

– Здані в оренду з обов’язковим перерахуванням коштів за договорами оренди до міського бюджету;

– Продані і демонтовані, з обов’язковим перерахуванням коштів за договорами купівлі-продажу до міського бюджету;

– Продані без демонтажу (у разі знаходження об’єкта в «зеленій» зоні) з обов’язковим перерахуванням коштів за договорами купівлі-продажу до міського бюджету;

– Демонтовані і утилізовані з обов’язковим перерахуванням коштів за результатами утилізації до міського бюджету.

Етап 5: Нові об’єкти і контроль об’єктів.

Мета – визначення порядку встановлення нових об’єктів і контроль місця розташування, установки і наявності QR-коду, притягнення до відповідальності.

Порядок установки нового об’єкта затверджується рішенням сесії міської ради. Установка нового об’єкта допускається після подачі заявки на установку по формі, із зазначенням даних і додатком документів, як на Етапі 1. У разі відсутності фотографій, надається креслення об’єкта з зазначенням всіх габаритних розмірів (зовнішніх).

Для установки нового об’єкта стягується встановлена рішенням сесії плата за розміщення об’єкта.

Установка нового об’єкта проводитися тільки в «зелених» зонах засобами заявника самостійно. При цьому заборонено завдавати шкоди або зрізати наявні на території зелені насадження, чи інші об’єкти рослинного походження (крім трави), у тому числі заборонено демонтувати і встановлювати на їхніх місцях паркани, тротуарні плити, та ін.

Зазначеним порядком передбачається, що у випадки бажання зареєстрованого заявника перемістити об’єкт на інше місце, такий заявник повинен подати заяву як на Етапі 1 із зазначенням даних про новий місцерозташування об’єкта. Нове місце так само має знаходитися виключно в «зеленій» зоні.

Порядком передбачаються порядок дій у випадках продажу, дарування чи іншого переходу права власності від зареєстрованого заявника іншій особі, а також у випадках винесення рішення суду яким визначається власник об’єкта. При такій події у виконком подається заява новим власником з доданим правовстановлюючим документом в оригіналі (примірник договору купівлі-продажу, дарування, рішення суду з «мокрою» печаткою, нотаріально завірене свідоцтво про право на спадщину, пр.). Після чого, в базу даних вноситиметься інформація про нового власника.

Для проведення контролю законності знаходження об’єктів на території, наявність і відповідність QR-кодів об’єктам, винесення попереджень по наявності заборгованості у власників об’єктів, здійснюються регулярні перевірки, проведення яких може бути довірено як співробітникам департаментів, управлінь, відділів апарату виконкому, так і співробітникам комунальних підприємств.

Коло осіб, уповноважених на проведення перевірок та винесення приписів, періодичність перевірок визначається рішенням виконкому міської ради.

Автор: Абрамов Станіслав Геннадійович,

Експертна рада ГО «Інститут реформ та інновацій»

%d блогерам подобається це: