Меморандум про співпрацю з районними радами

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між Громадською організацією «Інститут реформ та інновацій» та

_______________________ районною у м. Дніпропетровську радою

 

м. Дніпропетровськ                                                                                «___» ________ 2016 р.

Ми, Громадська Організація «Інститут реформ та інновацій» (далі – організація) та _______________________ районна у місті Дніпропетровську рада (далі – рада), далі разом іменуються «Сторони»,

з метою прийняття спільних заходів щодо підвищення довіри мешканців _______________________ району до органів місцевого самоврядування, посилення співпраці між владою та суспільством, приймаючи до уваги компетенцію експертів організації,

маючи на меті встановлення партнерських відносин у напрямку прозорості роботи органів місцевого самоврядування та забезпечення експертності під час здійснення повноважень органами місцевого самоврядування Сторони домовились про наступне:

Стаття 1

Загальні цілі

Впровадження практики експертного підходу при формуванні рішень органів місцевого самоврядування;

Впровадження практики експертного навчання співробітників органів місцевого самоврядування;

Впровадження практики громадської атестації співробітників органів місцевого самоврядування;

Організація та проведення аудиту розгляду запитів на отримання публічної інформації та відповідей на запити.

Стаття 2

Зобов’язання сторін

Сторони зобов’язуються:

– сприяти ефективному обміну напрацюваннями у формуванні експертності органів місцевого самоврядування, інформацією;

– проводити консультації щодо обговорення питань спільної діяльності, навчальні курси, семінари, атестації, експертизи;

– прийняти програму щодо навчання та атестації співробітників ради;

– організувати проведення навчання та проведення атестації співробітників ради;

– організувати проведення аудиту розгляду запитів на отримання публічної інформації та відповідей на запити;

– визначити повноважних (відповідальних) представників по виконанню умов Меморандуму;

– здійснювати заходи, спрямовані на досягнення високої ефективності співробітництва;

– проводити громадську експертизу рішень або проектів рішень ради силами експертної ради при організації.

 Стаття З

Строк дії Меморандуму 

Даний Меморандум укладається на невизначений термін і набирає чинності з дня його підписання.

Стаття 4

Припинення дії угоди 

Кожна зі сторін може припинити дію даного Меморандуму за наступних обставин: неможливості здійснення своєї діяльності у зв’язку з відсутністю самостійного фінансування; Виникнення обставин, які носять незмінний характер з обох сторін.

Стаття 5

Інші умови 

Сторони зобов’язуються при виконанні даного Меморандуму не обмежувати співробітництво лише дотримання умов Меморандуму, підтримувати ділові контакти й здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення ефективної співпраці.

Сторони погоджуються на виконання зобов’язань в межах наявних можливостей.

Даний Меморандум укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному кожній стороні.

Від Громадської організації

«Інститут реформ та інновацій»

 

 

Директор                                        С.Г. Абрамов

 

 

Заступник директора                А.О. Андрієнко

 

 

Від _______________________ районної

у місті Дніпропетровську ради

 

 

Голова

 

 

Заступник голови

 

 

 

 

%d блогерам подобається це: