Інститут проаналізував новий кодекс поведінки (доповнено від 24.04.2018)

Опубліковано Прес-служба на

Силами ГО “Інститут реформ та інновацій” у скорочені терміни було проаналізовано оновлений проект рішення про кодекс поведінки. На жаль, в оновленому проекті рішення взагалі відсутній кодекс поведінки для депутатів міської ради, а кодекс поведінки працівників містить певні недоліки.

Наші аналітики виявили, що в кодексі поведінки працівників міської ради відсутні важливі визначення.

Зокрема, відсутнє визначення інтересу територіальної громади міста та зобов’язання діяти виключно відповідно до цього інтересу. Це дозволяє працівникам ставити службові інтереси вище інтересів територіальної громади. Тобто, посадова інструкція буде важливішою за звернення громадян. А так бути не може, оскільки посадова інструкція повинна писатись в інтересах громадян.

Також не врегульовано питання конфлікту особистого інтересу, інтересу представницького мандата та службового інтересу. Враховуючи те, що приблизно чверть депутатів обіймає ті чи інші посади в органах місцевого самоврядування або комунальних підприємствах міста, таке питання видається актуальним. Їхній інтерес як депутатів може шкодити їх діяльності в якості службовців, або навпаки, діяльність службовця може сприяти депутатській діяльності та отримання ними депутатського мандата повторно. В той же час, ці поняття і види діяльності мають бути чітко розділені. Наприклад, заступник міського голови з питань ЖКГ не може розглядати з більшим пріорітетом звернення громадян, які надходять з його депутатського округу або говорити про свою діяльність на посаді, як про виконання депутатських повноважень.

У той же час, відсутній механізм врегулювання між особистим, службовим інтересом та інтересом територіальної громади міста. Розуміння різниці між службовим інтересом та інтересом громади є важливою складовою ознаки європейського суспільства, сприяє не формальному підходу до виконання посадових обов’язків та підвищує ефективність місцевого самоврядування.

У тексті кодексу містяться норми, які не відповідають статті 34 Конституції України. Зокрема, абзаци 5, 6 пункту 2.5. Кодексу прямо суперечать конституційному праву громадян на свободу думкиі слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Якщо образливі висловлювання та некоректні форми ведення дискусії не викликають сумнівів, то критичні оцінки діяльності керівників держави, області, міста та будь-кого іншого є особистою думкою, право на яку гарантовано Конституцією та статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і обмеження щодо реалізації цього права можуть встановлюватись лише законом.

Тій самій статті 34 Конституції України та статтям 6-9 Закону України “Про доступ до публічної інформації” не відповідає пункт 6.1. запропонованого міською радою Кодексу, оскільки доступ до інформації може бути обмежено виключно з підстав, визначених цим законом. Ані рішення міської ради, а ні розпорядження міського голови не можуть стати підставами для обмеження в доступі до інформації. Окрім того, пункт 5.1. кодексу забороняє розголошувати будь-яку інформацію, що обмежена в доступі. У той же час, законодавством передбачено випадок, коли інформація становить значний суспільний інтерес і цей інтерес переважає над охоронюваним таємницею інтересом і над шкодою від оприлюднення такої інформації (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”).

Також слід зазначити, що до складу комісії з питань поведінки працівників Дніпровської міської ради не входить жодний представник громадськості та журналіст. Рекомендуємо включити в склад комісії хоча б одну громадську організацію зі складу громадської ради при Дніпровській міській раді або будь-яку іншу за рішенням громадської ради, представників постійних комісій міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування та з питань етики, материнства та партнерських стосунків, а також одного представника незалежних місцевих ЗМІ.

У п. п. 4.2. – 4.4. міститься неврегульованість щодо тих випадків, коли працівник не може прибути на засідання комісії з об’єктивних причин: відрядження, хвороба, чергова відпустка, інші обставини, які не дозволяють працівнику з’явитись на засідання.

До розділу 8 Положення про комісію вважаємо за необхідне додати норму про обов’язкове оприлюднення протоколів роботи комісії, оскільки такі протоколи становлять суспільний інтерес.

Негативний вплив на роботу працівників міської ради, що є членами комісії може мати також пункт 9.3. Положення про комісію. Рекомендуємо просто усувати від прийняття рішення особу, щодо якої розглядається питання замість розгляду таких питань безпосередньо міським головою.

У той же час, експерти інституту, разом із групою експертів Центру політичних студій та аналітики “ЕЙДОС” розробили проект Етичного Кодексу для депутатів міської ради та для міського голови. Оприлюднюємо текст цього проекту і сподіваємося на його прийняття. Ми, у свою чергу, вітатимемо прийняття кодексу як для депутатів, так і для працівників міської ради, з урахуванням наших пропозицій.

%d блогерам подобається це: