Витяг із Громадської експертизи рішень та проектів міської ради щодо діяльності газових автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпра

Опубліковано Прес-служба на

Громадська експертиза рішень та проектів міської ради

щодо діяльності газових автозаправних станцій (пунктів)

на території міста Дніпра
1. Передмова.

Необхідність вирішення питання незаконних газових автозаправних станцій виникло, у зв’язку з істотним збільшенням їх кількості у 2016 році та істотного рівня їх техногенної небезпеки.
27.07.2016 р. міською радою було прийнято рішення «Про створення робочої групи щодо перевірки діяльності газових автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпропетровська» за № 54/12.
Рішенням передбачено створення робочої групи, якій доручено провести перевірки та за наслідками перевірок надавати приписи про негайне усунення порушень. У випадку невиконання приписів здійснювати комплекс заходів з демонтажу передбачений Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську від 30.01.2013 за №33/31.
В той же час регламентування робіт по демонтажу тимчасових споруд був передбачений рішенням міської ради Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську за №43/37 від 24.07.2013 р. Даним рішенням передбачені повноваження департаменту споживчого ринку та сфери послуг, департаменту взаємодії з правоохоронними органами, а також інших виконавчих органів за окремим рішенням виконавчого комітету на складання актів обстеження територій та приписів з вимогою демонтажу тимчасових споруд. У випадку невиконання припису передбачено, що за наказом департаменту споживчого ринку та сфери послуг, департаменту взаємодії з правоохоронними органами, або іншого органу визначеного окремим рішенням виконавчого комітету здійснюється демонтаж тимчасової споруди з залученням інших визначених ними осіб.
12.08.2016 р. міським головою було прийнято розпорядження «Про затвердження персонального складу робочої групи щодо перевірки діяльності газових автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпропетровська» за №529-р.
25.08.2016 р. міським головою було прийнято розпорядження про внесення змін до розпорядження міського голови від 12.08.2016 № 529-р “Про затвердження персонального складу робочої групи щодо перевірки діяльності газових автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпропетровська” за № 566-р.
Міською радою було прийнято рішення «Про забезпечення знесення (демонтажу) незаконних газових автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпра» за №78/16 від 01.12.2016 р.

2. Аналіз рішень та проекту

Рішенням міської ради №54/12 від 27.07.2016 р., яким передбачено створення робочої групи, доручено провести перевірки та за наслідками перевірок надавати приписи про негайне усунення порушень або вжиття заходів з демонтажу газових автозаправних станцій (пунктів), затверджено склад робочої групи, яким не передбачено представників уповноваженого на демонтаж АГЗП органу.
Вказане рішення містить ряд суттєвих недоліків, які унеможливлюють його виконання з огляду на наступне.
27.11.2013 Рішенням міської ради було затверджено «Правила благоустрою території міста Дніпропетровська» за №44/43 (далі – Правила благоустрою). Правила благоустрою є базовим документом, який визначає порядок здійснення благоустрою на території міста.
Відповідно до п. 20.1 Правил благоустрою території міста Дніпропетровська передбачено, що до об’єктів сфери споживчого ринку, відпочинку та сфери послуг належить зокрема і автозаправні станції (АЗС).
Основні вимоги до проектування та будівництва АЗС і в тому числі АГЗП (автозаправна станція зріджених вуглеводневих газів пропан-бутан.), АГНКС (автогазозаправний пункт зріджених газів) та інші, які співвідносяться як родове та видове поняття, передбачено у ДБН В.1.1-7. Автозаправні станції. основи проектування та будівництва.
Пунктом 20.8 Правил благоустрою території міста Дніпропетровська закріплено, що КП «Управління з організації контролю сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» (в минулому – КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності») здійснює контроль за суб’єктами сфери споживчого ринку дотримання правил благоустрою і зокрема законність використання об’єктів благоустрою не за їх функціональним призначенням.
Крім того п. 1.4 «Порядку передачі об`єктів (елементів) благоустрою м. Дніпропетровська в тимчасове використання не за цільовим призначенням при реалізації потреб для об`єктів сфери споживчого ринку та сфери послуг», затвердженого рішенням міської ради за № 39/35 від 29.05.2013 (регуляторний акт), визначено, що орган контролю є КП «Управління з організації контролю сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» (в минулому – КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності»).
Таким чином, КП «Управління з організації контролю сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» (в минулому – КП «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності») є уповноваженим органом контролю в тому числі і за розміщенням газових автозаправних станцій, які є різновидом АЗС.
Отже, існування регуляторного акту, яким передбачено уповноважений на демонтаж орган і саму процедуру демонтажу, свідчить про неможливість виконання рішення міської ради №54/12 від 27.07.2016 р.

Рішенням міської ради №78/16 від 01.12.2016р. було доручено управлінню ДАБК Дніпропетровської міської ради здійснити робочою групою перевірку газових автозаправних станцій (пунктів). Доручено комунальному підприємству «Благоустрій» вжити заходів, щодо знесення (демонтажу) газових автозаправних станцій, що працюють з порушенням чинного законодавства.
Зазначене рішення не враховувало ряд наведених нижче факторів, які унеможливлюють його виконання.
В свою чергу дане рішення не враховувало тимчасовий характер газових автозаправних станцій, що позбавляє управління ДАБК Дніпропетровської міської ради здійснювати виконання даного рішення.
Згідно до рішення міської ради від 20.10.2016 р. за № 36/15 КП «Благоустрій» було реорганізовано в КП «Муніципальне житло». Мета та предмет діяльності КП «Муніципальне житло», а також фактична матеріально-технічна база якого, жодним чином не пов’язано з контролем за правилами благоустрою, а статут нового КП не передбачає права здійснення демонтажу.
Отже, виконання рішення міської ради за №78/16 від 01.12.2016 р. на теперішній час фактично є не можливим.

На теперішній час на сайті Дніпровської міської ради розміщено проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 78/16 «Про забезпечення знесення (демонтажу) незаконних автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпра».
Вищезазначеним рішенням планується замінити управління ДАБК Дніпропетровської міської ради на інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради, якій доручити проведення перевірок газових автозаправних станцій (пунктів).
В той же час питання знесення (демонтажу) доручено інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради із залученням КП «Управління контролю за благоустроєм міста» та КП «Управління з організації контролю сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами».
Даний проект рішення не відповідає нормативно-правовим актам Дніпровської міської ради та функціональному поділу виконавчих органів та комунальних підприємств Дніпровської міської ради і не може бути виконаний з наступних підстав.
Так, відповідно до Положення інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 01.12.2016 р., інспекція не має повноважень щодо складання приписів на демонтаж тимчасових споруд.
Правилами благоустрою, окрім іншого, передбачено поділ функції та, відповідно, повноважень між КП «Управління контролю за благоустроєм міста» та КП «Управління з організації контролю сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» (в минулому – КП «Управління з організації контролю благоустрою об”єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності»). Головною ознакою за якою розмежовані сфери регулювання та/або контролю визначений цільовий, про що зазначається у розділі 20 Правила благоустрою території міста Дніпропетровська. КП «Управління контролю за благоустроєм міста» наділено повноваженнями лише в частині надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, їх заміни, розміщенні огорож при проведенні будівництва та інше, що передбачено п. 20.6 Правил благоустрою території міста Дніпропетровська.
Окремо необхідно зазначити, що рішенням міської ради «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську» за №43/37 від 24.07.2013 р. закріплені за департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради відповідні повноваження, як правонаступником департаменту споживчого ринку та сфери послуг.
В той же час відповідно до Положення про департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, саме департамент має повноваження на розпорядження підпорядкованим комунальним підприємствами щодо здійснення демонтажу, в тому числі АГЗП, що окремо передбачено п. 3.4.10 його Положення.
Крім того КП «Управління контролю за благоустроєм міста» не є підпорядкованим департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської, а отже виключає можливість їх залучення у відповідності до розділу 5 «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську».
Зважаючи на вищевикладене, ані у інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, ані у КП «Управління контролю за благоустроєм міста» не міститься повноважень у сфері контролю та внесення приписів, щодо демонтажу газових автозаправних станцій, тому доручення даним суб’єктам здійснення визначених запропонованим проектом дій не призведе до їх виконання.

3. Висновок

Таким чином, в проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 78/16 “Про забезпечення знесення (демонтажу) незаконних автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпра” необхідно внести зміни у пункт 2 та 3 та замінити інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради на департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, а КП «Управління контролю за благоустроєм міста» вилучити із пункту 3 рішення.

Ознайомитися із витягом можна також тут.

Категорії: Експертиза

%d блогерам подобається це: