Витяг з експертного висновку щодо деяких питань притягнення до адміністративної відповідальності

Опубліковано Прес-служба на

Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає перелік осіб, яких законом наділено повноваженнями по виявленню та фіксуванню адміністративних правопорушень. Відповідно до п.2 ч.1 ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), право на складання протоколів про адміністративні правопорушення мають посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Тобто, виконкоми міських рад уповноважують певних посадових осіб на виконання функцій по складанню адміністративних протоколів у разі виявлення порушень вимог діючого законодавства відповідної спрямованості.

З метою визначення кола осіб, яких може бути уповноважено на складання адміністративних протоколів, необхідно визначити, які особи є посадовими. Визначення терміну «Посадова особа» міститься в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ЗУ «Про державну службу», в Постанові пленуму Верховного суду від 26.04.2002р. №5, Листі Міністерства юстиції України від 22.02.2013 №1332-0-26-13/11, Роз’яснення державної інспекції України з питань праці від 24.07.2014. Відповідно до ст.2 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»: Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Відповідно до ч.2 ст.2 ЗУ «Про державну службу»: Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Відповідно до п.1 Постанові пленуму Верховного суду від 26.04.2002р. №5 «Про судову практику у справах про хабарництво»: Організаційно-розпорядчі обов’язки – це обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Таким чином, посадовими особами є особи, котрі наділені організаційно-розпорядчими, тобто керівними функціями. Рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради №172 від 16.04.2014р. було затверджено список посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, який було доповнено/уточнено Рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради №569 від 21.09.2015р. Цим списком, з урахуванням уточненого, уповноважено значну кількість осіб, які обіймають посади не пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто не є посадовими особами в такому розумінні.

Зокрема: 9. Від Комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління»: – інженери – інспектори підприємства. 15. Від Комунального підприємства «Управління контролю за благоустроєм міста»: – провідний спеціаліст відділу благоустрою підприємства; – спеціаліст – інспектор підприємства. 16. Від Комунального підприємства «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності»: – головні спеціалісти підприємства; – провідні спеціалісти підприємства. У зазначених КП деякі посади інспекторів, уповноважені на складання адміністративних протоколів, мають цю єдину функцію на підприємстві, тобто проведення перевірок та складання протоколів – це їх робота та єдина функція. Окрім того, співробітники комунальних підприємств не є співробітником органу місцевого самоврядування, а тому не є його посадовими особами.

Слід окремо звернути увагу, що за 2015 рік було притягнено до відповідальності на загальну суму 469122 гривень, з яких сплачено 164336 гривень, що складає 35%. Тобто ефективність роботи всіх осіб, які складають адміністративні протоколи становить 1/3, що є дуже низьким показником. Більшість протоколів за 2015 рік було складено співробітниками МВС (національної поліції), інспекторами КП «Управління контролю за благоустроєм міста» та КП підприємства «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності». За статистичними даними зібраними в адміністративній комісії в 32,3% протоколів, які потрапляють на розгляд, відомості про порушників заповнені зі слів самих порушників, без перевірки даних та за відсутності підтверджуючих документів. Цим в значній мірі користуються порушники, коли подають неіснуючі дані про себе та місця свого мешкання. Ці факти свідчать про низьку компетенцією осіб, які складають протоколи. Уповноваження керівників вищого щабля на складання протоколів створить умови, за якими якість протоколів, які підписують такі особи, підвищиться.

Є доцільним зобов’язати уповноважених осіб на складання адміністративних протоколів заповнювати протоколи виключно за наявності документів, які посвідчують особу і обов’язково вносити відомості про такі документи до протоколу. Наявність прямого зобов’язання надасть можливість застосовувати стягнення, передбачені ст.147 Кодексу законів про працю України. За результатами проведеної громадської експертизи, керуючись Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом ГО «ІРІ» та Положенням про експертну комісію, експертною радою РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

1. Внести зміни до Списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, затвердженого Рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 30.07.2009 № 1846 «Про затвердження списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення», виключивши наступні посади: 9. Від Комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління»: – інженери – інспектори підприємства. 15. Від Комунального підприємства «Управління контролю за благоустроєм міста»: – провідний спеціаліст відділу благоустрою підприємства; – спеціаліст – інспектор підприємства. 16. Від Комунального підприємства «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності»: – головні спеціалісти підприємства; – провідні спеціалісти підприємства.

2. Зобов’язати уповноважених осіб на складання адміністративних протоколів заповнювати протоколи виключно за наявності документів, які посвідчують особу-правопорушника і обов’язково вносити відомості про такі документи до протоколу.

%d блогерам подобається це: